Постановка, ведення та відновлення бухгалтерського та податкового обліку, складання і здача податкової, статистичної, соціальної звітності, аутсорсинговий розрахунок заробітної плати.

  • розробку облікової політики підприємства;
  • формування графіка документообігу підприємства;
  • ведення облікових регістрів;
  • формування розрахункових, платіжних відомостей по зарплаті;
  • нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів;
  • аналітичний облік необоротних, оборотних активів, власного капіталу, забезпечення, довгострокових і поточних зобов'язань, обліку доходів і витрат;
  • формування фінансових, статистичних звітів та звітів для державних соціальних фондів;
  • подання звітності контролюючим державним органам;